Het team



 

Paul Vermaas




       Paul Vermaas, BSc    |    Managing Director van Vermaas Marine
       [email protected]



 

Paul Vermaas is nautisch expert en tevens directeur van Vermaas Marine. Tijdens zijn studie en na het behalen van het diploma BS aan de Hogere Zeevaartschool in Vlissingen heeft hij bijna tien jaar als stuurman op verschillende types schepen van de Nederlandse Koopvaardij gevaren, waarna hij nautisch expert is geworden. Na het behalen van het diploma eerste stuurman van de Grote Handelsvaart heeft hij nog meerdere cursussen gevolgd, waaronder modules van assurantie A. 
 
Dankzij zijn ervaring op zee en meer dan 25 jaar ervaring als nautisch expert, waarvan 15 jaar als zelfstandige ondernemer, is hij een allround nautisch expert. 
 
Hij treedt op als deskundige  in vele nautische geschillen, bemiddelingen en rechtszaken zowel binnen Europa als in verschillende andere landen daarbuiten.
 
Naast zijn werkzaamheden als expert geeft hij lezingen bij verzekeraars en rederijen over aansprakelijkheid en risicobeheersing. 



 





       Tom Vermaas, MSc    |    Chemisch consultant en Expert
       [email protected]


 

Tom Vermaas is Chemisch Consultant en expert bij Vermaas Marine. Hij behaalde zijn Master of Science titel in scheikunde na zijn studie aan de Universiteit van Leiden en de University of Oxford.
 
Dankzij zijn onderzoekservaring op wetenschappelijk niveau verricht hij adequaat en probleemoplossend onderzoek. Ladingschades, geschillen en problemen met een chemisch karakter worden tot in detail door hem onderzocht. Hij is gespecialiseerd in claims op onder meer minerale oliën, chemicaliën, eetbare oliën en vetten. Een combinatie van literatuurstudie, praktijkgericht onderzoek en een uitgebreid wetenschappelijk netwerk leidt tot een ter zake van toepassing zijnde analyse van de verkregen onderzoeksresultaten. Met deze werkmethode is hij in staat antwoord te geven op lastige vraagstukken zoals bijvoorbeeld de verkleuring van phenol, coatingschades, etc.  

Voorts is hij als commissielid van Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) betrokken bij de normalisatie van de toepassing van statistische methoden. Hierdoor blijft hij op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen op het gebied van monstername, meetonzekerheid, kalibratie en het toetsen van eisen aan de hand van grenswaarden die zijn vastgelegd in contracten, wet en regelgeving, etc. Klik hier voor meer informatie
 



 





       Marian van Houwelingen    |    Office Manager
       info@vermaasmarine.nl




Marian van Houwelingen is Office Manager bij Vermaas Marine. Na het behalen van het diploma Assurantie B is zij bijna 10 jaar actief geweest als assurantieadviseur aan particulieren en bedrijven. Marian is sinds 2009 als office manager in dienst bij Vermaas Marine. Haar taken bestaan uit het registreren van de opdrachten, het coördineren van administratief werk en het optimaliseren van de communicatie met onze opdrachtgevers. 



 





       Laurens Vermaas, BSc    |    Chemisch consultant en Expert
       [email protected]




Laurens Vermaas studeerde organische chemie aan de Avans University of Applied Sciences in Breda. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de chemie van de food sector. Hij verrichtte onderzoek op verschillende innovatie afdelingen;  bij de marktleider op het gebied van “natural food preservation” en vervolgens bij één van grootste plantaardige olieraffinaderijen van Europa. Hier specialiseerde hij zich verder in plantaardige oliën en vetten.
 
Naast zijn specialisme in claims op onder meer plantaardige oliën en vetten, behandelt hij ook overige ladingschades, geschillen en problemen met een chemisch karakter.
 
Omdat veiligheid hoog in het vaandel staat bij Vermaas Marine volgde hij verschillende cursussen. Hij is in het bezit van het Veiligheid Certificaat Aannemers diploma en tevens volgde hij de cursus kleine blusmiddelen.