EkspertiseVi har fagkunnskaper om og er spesialiserte på en stor del av den maritime transportsektoren og relaterte bransjer. Vår ekspertise når det gjelder skade på last omhandler blant annet følgende last, produkter og handelsvarer:
 
- petrokjemi og LPG
- animalske oljer og planteoljer
- rå- og mineraloljer
- frukt og grønnsaker
- korn og kornprodukter
- malm og mineraler
- stykkgods og
- næringsmidler
 
En viktig del av vår tjenesteytelse er koordineringen av rekondisjonering av skadede partier. Vi kjenner til hvilke teknikker som kan benyttes til å rekondisjonere skadede varer slik at disse blir tilbakeført til god stand. I tillegg er vi erfarne både når det gjelder å organisere offentlige salg, og i skadeerstatning basert på mindreverdi.
 
Vi har kunnskaper og nettverk til å fastslå riktig markedsverdi for meget diverse handelsvarer. I komplekse saker kan vi identifisere de temaene der det vil være behov for fageksperter, slik at en sak alltid får en god avslutning på riktig måte. For dette har vi bygd opp et verdensomspennende kontaktnettverk med forskjellige forskningslaboratorier og universiteter.