Teamet 

Paul Vermaas
       Paul Vermaas, BSc    |    Managing Director for Vermaas Marine
       [email protected]


 

Paul Vermaas er nautisk ekspert og i tillegg direktør i Vermaas Marine. I løpet av studiet sitt og etter at han tok en Bachelor-grad ved nautical college De Ruyter i Vlissingen jobbet han i nesten ti år som styrmann på forskjellige typer skip i den nederlandske handelsflåten, etter dette ble han nautisk ekspert. Etter å ha tatt diplom som førstestyrmann for tungre fartøyer tok han enda flere kurs, blant annet assuranse A-moduler, kjemikurs etc. 
 
Takket være sin erfaring på sjøen og mer enn 25 års erfaring som nautisk ekspert, 15 av disse som selvstendig næringsdrivende, er han en allround nautisk ekspert. 
 
Han opptrer som ekspert ved mange nautiske tvistemål, meklinger og rettssaker både i Europa og forskjellige andre land utenfor Europa.
 
I tillegg til arbeidet sitt som ekspert er han dommer og holder foredrag hos forsikringsselskaper og rederier om ansvar og risikohåndtering.  

       Tom Vermaas, MSc    |    Kjemiker og kontrollør
       [email protected]
Tom Vermaas er kjemisk konsulent og ekspert hos Vermaas Marine. Han tok sin Master of Science-tittel i kjemi etter å ha studert ved Universiteit van Leiden og University of Oxford.
 
Takket være sin forskningserfaring på vitenskapelig nivå utfører han fullgode og problemløsende undersøkelser. Lasteskader, tvistemål og problemer av kjemisk karakter undersøkes i minste detalj av ham. Han er spesialisert på krav som handler om mineraloljer, kjemikalier, spiselige oljer og fettstoffer. En kombinasjon av studier av litteraturen, praktisk rettede undersøkelser og et bredt vitenskapelig nettverk fører til en analyse som passer til de oppnådde undersøkelsesresultatene. Med disse arbeidsmetodene er han i stand til å gi svar på vanskelige spørsmål som for eksempel misfarging av fenol, skader på belegg etc.  

Videre er han som kommisjonsmedlem hos det nederlandske standardiseringsinstituttet (Nederlands Normalisatie Instituut, NEN) involvert i standardisering av bruken av statistiske metoder. Dette gjør at han holder seg oppdatert om de seneste utviklingene innen områdene prøvetaking, måleusikkerhet, kalibrering og prøving av krav med utgangspunkt i de grenseverdiene som er fastlagt i kontrakter, lover og forskrifter, etc Klikk her for mer informasjon


 

       Marian van Houwelingen    |    Office Manager
       info@vermaasmarine.nl
Marian van Houwelingen er Office Manager hos Vermaas Marine. Etter å ha oppnådd assuranse B-diplom har hun i snart ti år vært aktiv som assuranserådgiver for privatpersoner og bedrifter. Siden 2009 har Vermaas Marine vært office manager hos Vermaas Marine. Hennes oppgaver består av å registrere oppdragene, koordinere administrativt arbeid og optimalisere kommunikasjonen med oppdragsgiverne våre.  

       Laurens Vermaas BSc    |    Kjemiker og kontrollør
       [email protected]


 


Laurens Vermaas studerte organisk kjemi ved Avans University of Applied Sciences i Breda. I løpet av studiet spesialiserte han seg på næringsmiddelkjemi. Han gjennomførte forskning ved forskjellige nyskapende avdelinger, hos markedslederen på området “natural food preservation”, og deretter ved et av de største oljeraffineriene for planteoljer i Europa. Her spesialiserte han seg videre innen planteoljer- og fett.
 
Ved siden av å være spesialisert innen krav som gjelder planteoljer og -fett, behandler han også øvrige skader på last, tvistemål og problemer av kjemisk karakter.
 
Siden sikkerhet står høyt i kurs hos Vermaas Marine har han tatt forskjellige kurs. Han er i besittelse av Veiligheid Certificaat Aannemers-diplomet (Sikkerhetssertifikat for entreprenører) og har også tatt kurs i små slukkingsmidler.