SikkerhetVermaas Marine: Sikkerhet og fagkunnskap
En ulykke kan skje på brøkdelen av et sekund. Som skadeeksperter ser vi resultatene av dette på daglig basis. Og det handler ikke bare om materielle skader, men også om hendelser der mennesker dessverre kommer til skade. Derfor tar vi sikkerhet og sikkert arbeid meget alvorlig.

Kjent med sikkerhetsregler                                
Våre eksperter utfører nesten alltid arbeidet sitt på andres områder. På hvert område, skip og terminal, og i hvert lagerskur eller verksted finnes det forskjellige typer farer, og det gjelder forskjellige sikkerhetsregler. Vi sørger for at vi er kjent med de gjeldende sikkerhetsreglene og følger dem.

Melding hos plassansvarlig
Før vi går inn på et område eller et sted melder vi oss hos plassansvarlig. Om bord på et skip melder vi oss alltid hos skipsledelsen. Ved avreise melder vi oss av. Hvis vi kommer over utrygge situasjoner melder vi dette til plassansvarlig.

Lukkede rom
Før vi går inn i lukkede rom (tanker eller containere) fastslår vi først om rommet er trygt å gå inn i, og om det finnes et gyldig gassmålesertifikat. Ved tankcontainere og lastetanker på skip krever vi en tilsynsperson ved mannhullet.

Øye for fare
På bakgrunn av våre kunnskaper og erfaring har vi et øye for de farene som yrket vårt fører med seg. Å bedømme og se etter (u)sikre situasjoner er en del av faget vårt. Våre eksperter er i besittelse av VCA-serifikatet og har fulgt kurset ”Små slukningsmidler”.

Forebygge ulykker
På bakgrunn av risikoanalyser og scenarioer undersøker vi hvordan risikoer og sjansen for ulykker kan begrenses, og hvilke tiltak som er nødvendige for dette. Vi jobber i henhold til gjeldende protokoller og bruker personlig verneutstyr hvis det er behov for det. Alle prosedyrer innenfor helse og sikkerhet er fastlagt i våre kvalitetshåndbøker. Vi går med jevne mellomrom på kurs for å holde kunnskapene våre oppdaterte.